НЕВЕРОВАТНА ЦЕНА

 

Поликристални панели 0.70EUR/W+ПДВ

Монокристални панели 0.84EUR/W+ПДВ

У Краљеву 063 683-093

У Београду 063 220-070

У Новом Саду 063 8442-111